Προφίλ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛ. ΚΑΡΒΟΥΤΖΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Interior Design Architect

1990–1995    Ε.S.A. Ecole Speciale d΄Architecture, Paris. Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

1995–1996    Ecole d΄ Architecture, PARIS - CONFLANS. Μεταπτυχιακό στο βιομηχανικό σχεδιασμό (industrial design).

1996–1997    Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs, Paris
Μεταπτυχιακό στην ψυχολογία Χρωμάτων


Δημοσιευματα

Δημοσιευματα Δημοσιευματα Δημοσιευματα